องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     เอกสารประกอบ รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง