องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อ นม โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อ นม โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อ นม โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง