องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของปีถัดไป

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เรื่อง การกำหนดสมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ.2565)    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของปีถัดไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ