องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน (คสล) สายรอบหมู่บ้านนาทม หมู่ที่ 4

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้านนาทม หมู่ที่ 4    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน (คสล) สายรอบหมู่บ้านนาทม หมู่ที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง