องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ำด้ประกาศกำหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 4 สมัย ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำพเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องคืการบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน     เอกสารประกอบ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ