องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานเฉลี่ยต่อตารางเมตรในการประเมินค่ารายปีเพื่อใช้จัดเก็บภาษี

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานเฉลี่ยต่อตารางเมตรในการประเมินค่ารายปีเพื่อใช้จัดเก็บภาษี    เอกสารประกอบ ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานเฉลี่ยต่อตารางเมตรในการประเมินค่ารายปีเพื่อใช้จัดเก็บภาษี
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง