องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 

 
  ประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2561       

ประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ในวันที่ 13 พฤศจ...

  สภาเด็กและเยาวชน       

...ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ร่วมกับสมาชิก...

  พิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เ
      

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ในฐานะประธา...
  เวทีสานพลังเยาวชนคนดี วิถีชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับ อป...
      

ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนก...

  สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาไทย...
      

สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาไทยยั่งยืน ครั้่งที่ 2 ประจำปี 2561

 
การประชุมประจำเดือนผู้นำฝ่ายปกครองตำบลกุดสะเทียน
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560