องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 

 
  กุดสะเทียน คัพ ครั้งที่ ๑
      

ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒...

  กิจกรรมนวดแผนไทยวัยจิ๋ว
      

ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒...

  พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน
      

ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒...
  รับรุ่นเครือข่าย เด็กและเยาวชน
      

ในวันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้รับรุ่นเครือข่ายทั้ง อปท.

  สน.๓ ลงพื้นที่วิพากษ์หลักสูตร
      
 
การประชุมประจำเดือนผู้นำฝ่ายปกครองตำบลกุดสะเทียน
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560