องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 

 
  จดหมายข่าว ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจ...
       ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 ณ ชั้น 1 งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริห...
  ประชุมประจำเดือน
      

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่ว...

  ทอดกฐินที่วัดบ้านกุดสะเทียน
      

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม ร่วมทอดกฐิ...
  เวทีสานพลังเยาวชนคนดี วิถีชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับ อป...
       ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส...
  สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาไทย...
      

สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาไทยยั่งยืน ครั้่งที่ 2 ประจำปี 2561

 
การประชุมประจำเดือนผู้นำฝ่ายปกครองตำบลกุดสะเทียน
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560