ประวัติความเป็นมา

เดิมกุดสะเทียน เป็นส่วนหนึ่งของตำบลยางหล่อ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และได้แยกจากตำบลยางหล่อ มาตั้งเป็นตำบลกุดสะเทียน เมื่อ ปี พ.ศ.2510 มีหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ดังนี้คือ บ้านหนองแก , บ้านทุ่งกกทัน , บ้านหนองผือ , บ้านโสกดู่ (โนนประดู่) , บ้านหนองโก , บ้านหนองกางแก่ว (สำราญสุข) ,บ้านกุดสะเทียน , บ้านโนนเสถียร , บ้านนาชุมแสง , บ้านนาทม บ้านวังคูณ , บ้านใหม่ศรีทอง

ปี พ.ศ.2522 ได้มีการแยกตำบลไปตั้งเป็นตำบลหนองแก ทำให้ในปัจจุบันตำบลกุดสะเทียนมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ดังนี้คือ บ้านกุดสะเทียน , บ้านโนนเสถียร , บ้านนาชุมแสง , บ้านนาทม , บ้านวังคูณ ,บ้านใหม่ศรีทอง บ้านกุดแท่น , บ้านคลองเจริญ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นตำบลกุดสะเทียนมาจนถึงปัจจุบัน มีกำนัน เป็นผู้ปกครองดูแล จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้คือ

1. นายคำสี พิมพาเรือ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ปี 2510 – 2524
2. นายเลิศ สุวรรณพรหม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ปี 2524 – 2536
3. นายเอ็ม บุญประคม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ปี 2536 – 2561
4. นายชัยพนม กำไรทำ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ปี 2561 - 2564
5. นายสมชาย หม่องคำเหล็ก ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ปี 2564 - ปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนเดิมเป็นสภาตำบลกุดสะเทียน ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ดังรายนามต่อไปนี้คือ
1. นายเอ็ม บุญประคม ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ปี 2540 - 2544
2. นางนลินรัตน์ ก่ำแก้ง ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ปี 2544 - 2546 ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2546 - 2547
3. นายสมยศ ไกรยวงศ์ ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2547 - 2548
4.นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2548 – 2552
5.นางอินตรอง พลาศรี ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2552–2556
6.นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2556 – 2564
7.นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2565 – ปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา ดังนี้
1. นายวิชัย รักษาศิล ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาฯ ปี 2540 – 2542
2. นางนลินรัตน์ ก่ำแก้ง ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาฯ ปี 2542 – 2544
3.นายเจน ทับสุริย์ ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาฯ ปี 2544 – 2548
4.นางนลินรัตน์ ก่ำแก้ง ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาฯ ปี 2548 – 2552
5.นายไตรภพ ยางศรี ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาฯ ปี 2552 – 2556
6.นางนลินรัตน์ ก่ำแก้ง ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาฯ ปี 2556 – 2564
7.นายวัลลพ ศรีชำนิ ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาฯ ปี 2565 - ปัจจุบัน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงนามโดย นายเสนาะ เทียนทอง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

จำนวนผู้เข้าชม

488057
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
810
1335
810
426643
36783
52270
488057

Your IP: 44.221.66.130
2024-06-23 11:33