วิสัยทัศน์ (Vision)

“ระบบโครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมดี

มีภาคีร่วมสร้าง หนุนเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ยุคดิจิทัล” 


พันธกิจ (Mission)

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ พัฒนา แหล่งน้ำ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
2. พัฒนาด้านการคมนาคม เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและเพื่อการขนส่ง สินค้าการเกษตร
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปริมาณขยะในตำบลลดลงและมีสิ่งแวดล้อมที่ ดี ทำให้เป็นตำบลน่าอยู่
4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทุกช่วงวัย และเร่งรัดยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยกิจกรรม โครงการ To Be Number one
6.พัฒนาอาชีพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
7.เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทำงานที่สำคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

164844
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
185
303
2109
109254
12495
13191
164844

Your IP: 44.192.254.173
2023-09-30 14:17